Zapraszamy serdecznie Uczniów
szkół ponadpodstawowych
do udziału w programie
„Tutor w SUM”.


Wprowadzenie programu Tutoringu Szkolnego spowoduje, że  najlepsi uczniowie szkół średnich otrzymują możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia nauczyciela  akademickiego – tutora, przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych.

W trakcie spotkań tutor - uczeń określane są cele oraz sposoby ich osiągania, a tutor towarzyszy mu w procesie prowadzenia badań naukowych, odwołując się do mocnych stron i indywidualnych zasobów ucznia.

Udział w programie wzmacnia autonomię ucznia i przejmowanie odpowiedzialności za własną naukę i jej wyniki oraz rozwija jego zainteresowania.

Program „Tutor w SUM” umożliwi w każdym roku szkolnym, wsparcie badań naukowych prowadzonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

W roku akademickim 2023/2024 w ramach programu
„Tutor w SUM”
prowadzone będą trzy tematy badań.

 

Propozycja tematów badań do realizacji w roku akademickim 2023/2024:

 1. Temat: "Synteza, analiza strukturalna układów heterocyklicznych z wysokim potencjałem biologicznym".
  Prof. dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.
 2. Temat: "Projektowanie in silico i synteza wybranych pochodnych azyn o potencjalnej aktywności biologicznej".
  Dr hab. Krzysztof Marciniec, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.
 3. Temat: „Ocena zmian profilu ekspresji wybranych genów w liniach komórkowych raka jelita grubego pod wpływem związków aktywnych biologicznie”.
  dr n. med. Celina Kruszniewska-Rajs, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 4. Temat:  „Kiedy się uczyć i pracować a kiedy odpoczywać?”
  Dr hab. n. med. Magdalena Hartman-Petrycka, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 5. Temat: „Czy wibracje stochastyczne wpływają korzystnie na układ krążenia?”
  Dr hab. n. med. Magdalena Hartman-Petrycka, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 6. Temat:  „Czy sprawność węchu zależy od żeńskich hormonów płciowych?”
  Dr hab. n. med. Magdalena Hartman-Petrycka, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 7. Temat: „Jak reaguje skóra na żeńskie hormony płciowe?”
  Dr n. med. Magdalena Kamińska, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 8. Temat: „Czy pijesz wystarczająco dużo wody? Podejmij wyzwanie poprawy nawodnienia i sprawdź jak zmieni się stan skóry”.
  Dr n. med. Beata Krusiec-Świdergoł, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 9. Temat: „Jak reaguje organizm człowieka na palenie papierosów tradycyjnych i elektronicznych?”
  Dr hab. n. med. Beata Sarecka-Hujar, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 10. Temat: „Preparatyka i badanie nanocząstek zawierających substancję leczniczą, jako potencjalnych nośników leków” .
  mgr Karolina Kulig , Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 11. Temat: „Spektroskopowa analiza konformacyjna albuminy surowicy krwi w obecności ligandów egzo- i endogennych w stanach hiperglikemii”.
  dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 12. Temat: „Zmiany właściwości antyoksydacyjnych albuminy ludzkiej pod wpływem wiązania leków”.
  mgr Wojciech Rogóż,  Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 13. Temat: „Funkcje transportowe białek w organizmie człowieka”.
  mgr Aleksandra Owczarzy, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM
 14. Temat: „Modyfikacje wybranych białek krwi w chorobach cywilizacyjnych. Studia spektroskopowe”.
  dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, prof. SUM, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

Deklaracja dostępności