Wyniki

obraz dekoracyjny

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, do Programu Edukacyjnego „Tutor w SUM” zakwalifikowano:

  • Ucznia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu - Pana Macieja Leszczyńskiego
  • Uczennicę Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie – Panią Magdalenę Nalepę. 

Deklaracja dostępności