REKRUTACJA

I etap:  do dnia 19 listopada 2021 r.  – zgłoszenia kandydatów poprzez formularz online

II etap: 29 listopad 2021 r – rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30 listopad 2021 r.