REKRUTACJA

I etap:  do dnia 15 listopada 2023 r.  – zgłoszenia kandydatów poprzez formularz online

II etap: 29 listopad 2023 r – rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30 listopad 2023 r.

Deklaracja dostępności